CIP 102980T
Limosilactobacillus fermentum
ATCC 14931;DSM 20052;JCM 1173;LMG 6902;NCDO 1750;NCIMB 11840
CIP
Bacteria
yes
Lactobacillus cellobiosus; Lactobacillus fermentum
Unknown
37 °C
CO2 5%
Int. J. Syst. Bacteriol., 1971, 21, 180; Int. J. Syst. Bacteriol, 1980, 30, 225, doi:10.1099/00207713-30-1-225; Int. J. Syst. Bacteriol, 1994, 44, 223, doi:10.1099/00207713-44-2-223; Mem. Acad. Roy. Sci. Denmark Sect. Sci. 8 Ser. 5, 177, 1919; J. Gen. Microbiol, 1970, 62, 223, doi:10.1099/00221287-62-2-223; J. Bacteriol, 1971, 106, 113, doi:10.1128/jb.106.1.113-125.1971; Int. J. Syst. Evol. Microbiol, 2004, 54, 809, doi:10.1099/ijs.0.02947-0; Int. J. Syst. Evol. Microbiol, 2004, 54, 1427, doi:10.1099/ijs.0.63382-0; Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2020, 70, , 2782, pmid:32293557; Int. J. Syst. Evol. Microbiol. , 2020, 70, 4050, doi:10.1099/ijsem.0.004260
1987, NCFB <- 1964, M.E. Sharpe, Reading, UK <- S. Orla-Jensen : strain 28, Betabacterium longum
Fermented beets
Lactobacillus cellobiosus is a later synonym of Lactobacillus fermentum

B
Processing
processing in progress, please wait...